Acasă > LaboratorKEMNA BAU

Laborator

Obiectivul principal al Laboratorului de incercări este acela de a-şi consolida reputaţia in ceea ce priveşte calitatea activitaţii sale in domeniul incercărilor şi verificărilor de laborator specifice materialelor şi lucrărilor de construcţii.

Laboratorul de incercări in construcţii KEMNA Materiale de Construcţii S.R.L. este autorizat Grad II de către Inspectoratul de Stat in Construcţii, pentru următoarele tipuri de incercări:

ANCFD – Agregate naturale pentru lucrări de CF si drumuri
D – drumuri
MD – materiale pentru drumuri
2
Laboratorul de incercări KEMNA Materiale de Construcţii S.R.L.:
- este organizat în scopul efectuarii încercărilor şi verificărilor necesare asigurării şi controlului calităţii materialelor de construcţii.
- se bazează pe competenţa profesională a personalului, pe rigoarea tehnică a efectuarii încercărilor şi corespunde în totalitate exigenţelor documentelor de referinţă tehnice şi legislative.
- işi desfăşoară activitatea având ca principii de baza asigurarea competenţei profesionale a personalului, operativitaţii în execuţia comenzilor, respectării şi realizării cerinţelor de calitate ale reglementărilor tehnice şi legale ;
- este dotat cu aparatură moderna şi are angajat personal permanent de specialitate ;
- are deplina autonomie din punct de vedere tehnic.

Putem realiza la cerere incercări şi analize. Pentru oferta de pret vă rugam sa ne contactati.